Lyngby Taarbæk Kommune

Baggrundsmateriale - Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvej

Høringsmateriale:

Forhøring:

·         Forhøringsmateriale

·         Input fra borgermøde den 7. maj 2014 ifm. forhøring

·         Referat fra borgermøde den 7. maj 2014 ifm. forhøring

·         Indsigelser og høringssvar ifm. forhøring

·         Kommuneplanstrategi

Høring af forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen og forslag til Kommuneplantillæg 11/2013 for Dyrehavegårds Jorder har været i høring tidligere i planprocessen. Begge forslag er efterfølgende blevet aflyst og erstattet af henholdsvis forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen og Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder.

·         Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 – Høringen sluttede den 11. september 2015

·         Indsigelser og høringssvar fra høring af forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

·         Forslag til Kommuneplantillæg 11A/2013 - Høringen sluttede den 11. marts 2015.

·         Indsigelser og høringssvar fra høring af forslag til Kommuneplantillæg 10, 11 og 11A/2013

Borgermøder:

Den 20. august 2015 holdt Byplanudvalget et borgermøde om Kommuneplantillæg 14/2013. Her kan du se referatet og præsentationerne fra borgermødet:

·         Referat fra borgermødet

·         Oplæg om kommuneplanrammerne

·         Oplæg om trafik

Byplanudvalget holdt borgermøde om forslagene til Kommuneplantillæg 10/2013 og 11/2013 mandag den 8. december 2014. Alle interesserede var velkomne. Ca. 200 borgere deltog.

Her kan du se referatet og præsentationerne fra borgermødet:

·         Referat fra borgermødet

·         Oplæg om kommuneplanrammerne

·         Oplæg om tilgængelighed og trafik

·         Oplæg om landskab, bebyggelse og bæredygtighed

Trafik:

I forbindelse med planarbejdet frem mod udarbejdelsen af kommuneplantillæggene for udviklingsområdet har ViaTrafik udarbejdet en trafikanalyse, der indeholder en række anbefalinger til løsning af de trafikale udfordringer i området. Resume af ViaTrafiks analyse samt hovedrapporten ses nedenfor.

·         Trafikanalyse resumé

·         Trafikanalyse hovedrapport

Der er i forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen udarbejdet en:

·         Supplerende trafikanalyse

Der er desuden udarbejdet en række skitseprojekter vedr. forskellige til- og frakørselsmuligheder:

·         Skitseprojekter vedr. ny nordgående frakørselsrampe fra Helsingørmotorvejen til Rævehøjvej

·         Skitseprojekt vedr. ruderanlæg (vejbro med til- og frakørsler) i forlængelse af Anker Engelundsvej

·         Notat vedr. ruderanlæg (vejbro med til- og frakørsler) i forlængelse af Anker Engelundsvej

Miljørapporter:

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet, at der i forbindelse med byudviklingsplanerne for Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæggene i overensstemmelse med retningslinjerne i Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, 939 af den 3. juli 2013.

En miljøvurdering er en systematisk og struktureret vurdering af de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet af det foreslåede kommuneplantillæg samt en vurdering af, om eksisterende aktiviteter i omgivelserne kan have indvirkning på kommuneplantillægget.

·         Miljørapport for Kommuneplantillæg 11A

·         Miljørraport for Kommuneplantillæg 14/2013

Vidensbystrategi

·         Vidensbystrategi

Letbane

·         Letbane

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 25.04.2016