Lyngby Taarbæk Kommune

Ansøgningsformular om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

Ved indsendelse af formularen ansøger du om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Retningslinjer for støtten

Er du i tvivl om retningslinjerne, så kan du læse dem her - åbner et nyt vindue.

Behandling og svar på ansøgning

Alle ansøgninger behandles i Center for Politik, Kultur og Strategi. Der foretages hvert år en ny samlet vurdering ud fra det konkrete ansøgerfelt og der udarbejdes forslag til indstilling.

Den endelige indstilling behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december, og alle ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning i starten af januar.

Forbered ansøgningen

Vi har udarbejdet et arbejdsdokument (Word-fil) til jer, som indeholder samme spørgsmål, som selve formularen. Herved kan I sende dokumentet rundt iblandt jer til både udfyldelse og godkendelse for herefter, at en af jer udfylder den endelig ansøgning via formularen her på siden.

Når I er klar med svar på alle spørgsmål, skal I gøre følgende:

  1. Gå til denne side igen (link oplyses i arbejdsdokumentet)
  2. Hav arbejdsdokumentet åbent samtidigt
  3. Kopiér et feltindhold fra arbejdsdokumentet og indsæt i det tilsvarende felt i online formularen - et felt ad gangen
  4. Til sidst i online formularen trykkes på SEND

Udfyld formularen

Kontaktperson
Du ansøger nu om økonomisk støtte i 2018 til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Oplysningerne herunder vil blive brugt ved returnering af svar på ansøgningen.
Om foreningen
Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem §18 før, skal foreningens vedtægter vedhæftes.
Foreningens bankoplysninger og CVR nr.
Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/NemKonto samt CVR nr. for at få udbetalt tildelte bevillinger.
Om foreningen - fortsættelse
Indenfor hvilke(n) af følgende områder arbejder foreningen?
Sæt gerne flere krydser.
Angiv hvilke og forklar hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod?
Sæt gerne flere krydser.
Aktivitetens art og formål
Hvilken type aktiviteter søges der støtte til?
Beskriv hvad foreningen ønsker at opnå med aktiviteterne og hvilken forskel de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe.
Beskriv hvem aktiviteterne primært er rettet mod, fx de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen eller foreningens medlemmer og om der er fokuseres på nogen særlig aldersgruppe.
Beskriv foreningens samarbejde med andre aktører, fx andre foreninger, kommunen eller virksomheder.
Aktivitetens økonomi
kr.
Specificér hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier, som fx Rekruttering af frivillige, Sociale arrangementer, Forplejning, Mødeaktivitet, Transport eller andet, der er tilskudsberettiget.
Har foreningen modtaget eller ansøgt om tilskud andre steder til samme aktivitet/projekt? Skriv hvem, der har ansøgt/modtaget støtte, og fra hvem, samt beløbet.
Om frivillige/brugere
Antal frivillige/brugere?
Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og fx hjælper med at organisere og afholder de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt.
Hvor mange i alt har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune?
Evaluering
De overvejelser, I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet, som skal afleveres når aktiviteten er afsluttet. Overvej hvordan I vil beskrive om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort/ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. Dette kan fx gøres gennem interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.