Lyngby Taarbæk Kommune

Borger

VVM-tilladelse: Forlængelse af Firskovvej

12. jul. 2018

Kommunalbestyrelsen gav d. 28. juni 2018 VVM-tilladelse til forlængelse af Firskovvej. Tilladelsen gives på betingelser, der fremgår af tilladelsen.

Læs mere

 

Planerne for forlængelsen af Firskovvej er vedtaget

12. jul. 2018

Kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget lokalplan 280 for forlængelsen af Firskovvej og kommuneplantillæg 2/2017.

Læs mere

 

Genoptagelse af sager om beregning af bidraget til pensionsordning

12. jul. 2018

Lyngby-Taarbæk Kommune genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Læs mere

 

Følg de gamle kongers ridespor fra Lyngby til Gribskov

09. jul. 2018

Sommerferien er i fuld gang, og på den nye Parforce Riderute gennem Nordsjælland venter et væld af naturoplevelser og spændende kulturhistorie.

Læs mere

 

Serviceaftaler for private fællesveje ophører - Pressemeddelelse af 5. juli 2018

05. jul. 2018

Alle eksisterede serviceaftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse af rendesten og rendestensbrønde ophører pr. 31. oktober 2018

Læs mere

 

Mølleåen mangler vand – det kan medføre gener

04. jul. 2018

På grund af den varme og tørre sommer er vandstanden lav i Furesøen og Mølleåen

Læs mere

 

 

Vi er en del af Lyngby-Taarbæk Vidensby - læs mere på www.vidensby.dk