Lyngby Taarbæk Kommune

Byudvikling i Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Her kan du løbende følge byudviklingen i Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

 

Kommuneplan 2017

Det ca. 4 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er i Kommuneplan 2017 udlagt til videnserhverv, offentlig service og boliger. Ved planlægning af områderne er der taget særligt hensyn til områdets karakteristiske landskab med integration af landskabskvaliteter og -principper. Læs mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2017, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

Byudvikling i Tracéet giver nye muligheder for at udbygge vidensmiljøet i tilknytning til DTU med relevante funktioner som fx videnserhverv, hotel- og konferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende detailhandel i den sydligste ramme. Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

 

Udbud / salg af arealer på Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommende udbud

Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer at udbyde arealer i den sydlige del af Tracéet langs Helsingørmotorvejen til salg i løbet af 2019. Når arealerne er solgt, skal der efterfølgende udarbejdes lokalplan.

Solgte arealer i Tracéet

Hempel

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter udbud solgt et areal på ca. 12.000 m2 i en del af det nordlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Hempel. Udbudsperioden sluttede den 17. november 2017. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

Et lokalplanforslag for arealet - forslag til Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord - har været i høring i sommeren 2018. I den forbindelse blev der 27. august holdt et borgermøde. Læs referat fra borgermødet her .

Se også præsentationerne på mødet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes præsentation

Hempels præsentation

Høringen er nu slut, og lokalplanen forventes at blive endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 22/11-2018.

 

Tidsplan for Hempels byggeri i Tracéet
 

 • Ultimo 2018 - forventet vedtagelse af lokalplan 288
 • Primo/medio 2019 - byggeriet ventes at gå i gang
    

Benjamin Capital

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter udbud solgt et areal på ca. 8.545 m2 i en del af det sydlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Benjamin Capital. Udbudsperioden sluttede den 24. august 2015. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

 

Foto: Foreløbig illustration af byggeriet af bilhuset set fra Lundtoftegårdsvej

Tidsplan for Benjamin Capital - hhv. bilhus og hotelbyggeri
 

 • Juni 2016      -  Lokalplan 265 vedtaget. Læs pressemeddelelsen her
 • August 2017 -  1. spadestik til bilhuset. Læs mere her.
 • Ultimo 2018 -  Forventet åbning af bilhuset
 • Ultimo 2018 - Forventet byggestart for hotelbyggeri nord for bilhuset

Lokalplan


Lokalplanens formål er:

 • at sikre anvendelsen af området til videnserhverv (herunder kontor), konference- og hoteldrift, én butik der forhandler særlig pladskrævende varer i form af bilforhandler, værksted i tilknytning til bilforhandler, P-hus.
 • at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet.
 • at medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen.
 • at sikre bebyggelse med variation i højder og udformning.
 • at sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på de ubebyggede arealer.
 • at sikre mulighed for, at bebyggelse og ubebyggede arealer kan integrere klimatilpasningstiltag, herunder anlæg til regnvandshåndtering.

Her kan du læse Lokalplan 265

 

I forbindelse med lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale med grundejer om at bidrage til infrastrukturen i det omkringliggende område.

 

Baggrundsmateriale


Find en del af det materiale, der har ligget til baggrund for udviklingen af områderne. Det drejer sig bl.a. om høringsmaterialet, referater og præsentationer fra borgermøder, miljørapporter og trafikanalyser m.m.

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 01.11.2018