Lyngby Taarbæk Kommune

Center for Arealer og Ejendomme søger kollegaer

Center for Arealer og Ejendomme søger flere kollegaer til ambitiøst bygge- og anlægsprogram

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer i de kommende år massive investeringer i renovering og modernisering af kommunens ejendomme, herunder navnlig på skoleområdet. Som led i dette oprettes der i Center for Arealer og Ejendomme to nye afdelinger med hver deres chef. Derfor søger vi afdelingschefer, projektledere og konsulenter.

Vil du være en del af stærkt fagligt miljø, og har du høje ambitioner? I Center for Arealer og Ejendomme har vi fokus på at levere høj kvalitet både, når det gælder at tilvejebringe solide beslutningsgrundlag og eksekvere kommunens anlægsprogrammer som professionel byg- og driftsherreorganisation for ejendomme, vej og park.

Vi har etableret en ny organisering og ledelsesstruktur i centeret for at understøtte centerets ambitioner. Lige nu optimerer vi vores interne processer og højner det faglige kompetenceniveau. Det sker gennem medarbejderudvikling og ved tilførsel af yderligere medarbejderressourcer.

Se de ledige stillinger nedenfor

Udviklingskonsulent til forretningsudvikling og digitalisering

Har du interesse for forretningsudvikling og it-systemer? Og har du lyst til at arbejde i et projektmiljø som har fokus på både bygninger, veje, parker og mennesker? Så har du muligheden for at stå i spidsen for udvikling og implementering af en styrings- og digitaliseringsstrategi for Center for Arealer og Ejendomme. 

Læs mere og søg stillingen senest 22. januar kl. 8.00

Contract manager

Har du interesse for paragraffer og tal? Og kan du opbygge gode professionelle relationer, så vi kan eksekvere og nå mål for økonomi, tid og kvalitet? Så har du muligheden for at stå i spidsen for at udvikle, drive og optimere Center for Arealer og Ejendommes store kontraktportefølje for bygge- og anlægsprojekter og facility management for veje, parker og ejendomme.

Læs mere og søg stillingen senest 22. januar kl. 8.00

Økonomistyringskonsulent

Har du interesse for kalkulation, budgetter og regnskab? Og styr på hvilke oplysninger, der ligger bag ved dine tal? Så har du muligheden for at blive en central spiller og stå i spidsen for at udvikle den måde, vi økonomistyrer vores byggeri, anlæg, vedligeholdelse og drift.

Læs mere og søg stillingen senest 22. januar kl. 8.00

Du bliver en del af vores tværfaglige hold af arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører, ejendomsmæglere, jurister, økonomer, udviklingskonsulenter og administratorer som udvikler Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme, infrastruktur og grønne områder. Vores mål i Center for Arealer og Ejendomme er at optimere drift, vedligeholdelse, byggeri og anlæg, herunder skal vi lægge planer for at erhverve eller ombygge og renovere ejendomme samt infrastruktur og grønne områder.

Om Center for Arealer og Ejendomme

Center for Arealer og Ejendomme servicerer 55.000 borgere og ca. 4.000 ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er byg- og driftsherreorganisation for kommunens ejendomme så som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne områder. Den kommunale bygningsmasse består af 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for 200 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.

De kommende år byder på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet og på infrastrukturprojekter i flere byudviklingsområder og langs Letbanen.

Centret består af 230 medarbejdere, hvoraf 50 medarbejdere er placeret på rådhuset. Du kan læse mere om Center for Arealer og Ejendomme og se de enkelte stillinger på www.ltk.dk/kommune.

I Lyngby-Taarbæk bliver du en del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner. 

Kontakt

Center for Arealer og Ejendomme - Sekretariat

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00
Siden er sidst opdateret den 12.01.2018