Lyngby Taarbæk Kommune

Forhøring - Firskovvej forlænges til Jægersborgvej

Lyngby-Taarbæk Kommune indkalder ideer og forslag til miljøvurderingen af en ny vejforbindelse mellem Jægersborgvej og Firskovvej.

 

Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere en ny vej mellem Jægersborgvej og Firskovvej.

Alle har mulighed for at komme med ideer og forslag til miljøforhold, som særligt bør belyses i den miljøkonsekvens-rapport, der skal udarbejdes for den nye vej.

Bidrag kunne modtages frem til den 31. august 2017.

I miljøkonsekvens-rapporten beskrives og vurderes projektets virkninger på miljøet, herunder virkninger på:

  • Mennesker, fauna og flora
  • Jordbund, vand, luft, klima og landskab
  • Materielle goder og kulturarv
  • Samspillet mellem disse faktorer

Der blev mandag den 21. august 2017 afholdt borgermøde på rådhuset. Referat af borgermøde om Firskovvej kan læses her.

Af følgende to politiske sager, letbaneprojektet og Lyngby Hovedgade 63, fremgår trafikanalyser der afspejler trafikken i Lyngby.

Nye modeller er under udarbejdelse ift. forlængelse af Firskovvej.

For skitse af forlængelse af Firskovvej se politisk sag af 16. august 2017

Ideer og forslag til indholdet i den kommende miljøkonsekvens-rapport kan sendes til: 

vvm-forhoering-firskovvej@ltk.dk - Mærkes: VVM for Firskovvej - forudgående høring.

Eller 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
 

Læs mere om den nye vejforbindelse mellem Jægersborgvej og Firskovvej

 

Læs seneste nyt om forlængelsen af Firskovvej

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 20.07.2018