Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby Taarbæk KommuneLyngby Taarbæk Kommune

Generelt om affald

Ansvaret er delt mellem forsyningsselskabet og kommunen - se hvem som har ansvar for hvad.

Affaldshåndtering

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning som driver affaldsordningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, dvs. afhentning af dagrenovation, haveaffald, storskrald, samt drift af genbrugsstationen og kubeordninger for papir og glas.

Det nytter at sortere dit affald, læs mere på Miljøstyrelsen hjemmesiden om "kend forskel på dit affald" her.

Har du spørgsmål om den daglige affaldshåndtering, kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på telefon 72 28 33 60 eller benytte linket neden for at komme til deres hjemmeside.

Lyngby-Taarbæk Forsyning står for håndteringen af affald, vand og spildevand i kommunen.

Myndighedsopgaver

Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig for myndighedsopgaverne på affaldsområdet. Det omfatter blandt andet:

  • udarbejdelse af regulativer og affaldsplan
  • håndhævelse af regler og regulativer
  • anvisning af affald (særligt ved nedrivning og renovering)
  • sagsbehandling ved jordflytning
  • behandling af ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr
  • tilsyn med affaldshåndtering på virksomheder

Området ligger i Center for Miljø og Plan og kan kontaktes på miljoplan@ltk.dk eller på telefon 45 97 30 00.

Regulativ for husholdningsaffald

Du kan i regulativet læse om hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer affald og hvad der er dit ansvar. Du kan læse Regulativ for husholdningsaffald her.

Regulativet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 og trådte i kraft den 1.januar 2014.

Hvis du ønsker information om driften af affaldsordningerne, hvis dit affald ikke er blevet afhentet, eller hvis du ønsker at bestille en ny affaldsbeholder så kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på telefon 72 28 33 60

Affaldsplan

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en Affaldsplan for 2013-2024. Her kan du læse om Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for affaldshåndteringen, samt hvilke konkrete indsatsområder der vil blive arbejdet med de første 6 år af perioden. Læs bl.a. om planer for øget indsamling af emballageaffald.

Takster for affald

Her kan du læse om taksterne for affald.

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Virksomhed og Affald

Team Virksomhed og Affald
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 01.04.2016