Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk investerer massivt i forbedringer til borgere og virksomheder

Kommunen lader indtægterne fra salg af erhvervsarealer gå til forbedringer på en langs række områder til børn, unge og ældre. Derudover investeres solidt i forbedringer af infrastrukturen.

Et flertal i kommunalbestyrelsen (partierne A, C, F, B, I, Ø og Birgitte Hannibal) har besluttet at anvende en del af overskuddet i alt 32.4 mio. kr. fra salg af et areal ved Trongårdsområdet til en stribe initiativer, som skal forbedre rammerne for byens borgere og virksomheder.

Der er sat midler af til forbedringer som bl.a. er med til løfte de fysiske rammer på skolerne, skabe aktiviteter for de ældre, forbedre forholdene for de udsatte unge, prioritere midler til Paradiset – et værested for social udsatte, fokusere på FN’s bæredygtighedsmål, etablere legeplads i centrum, etablere en kunststofgræsbane, sænke timetallet i folkeskolerne, modernisere Stadsbiblioteket, skabe en ungepolitik, og styrke borger- og erhvervsservicen i kommunen.

Derudover investeres der også cirka 145 mio. kr. i forbedringer af infrastrukturen. Hovedparten af overskuddene fra salget investeres i lokalområderne, hvor der er solgt erhvervsarealer fra. En bedre infrastruktur skal sikre, at borgerne kan færdes sikkert og trygt i deres boligområder og virksomhederne får let adgang til deres adresser.

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00