Lyngby Taarbæk Kommune

Alle kan få rotter

Hvis du ser rotter, eller tegn på rotter, skal du melde det til kommunen. Det koster ikke noget at få kommunens rottebekæmpere ud, hvis du anmelder rotter.
Rotter lever primært i kloakkerne. Hvis kloakken er defekt, kan rotterne imidlertid gnave eller grave sig ud, og komme op i huse og haver.
 
 
Som grundejer har du pligt til at sørge for, at din ejendoms kloaksystem er intakt, så rotter ikke kan komme ud af kloakken.
  • Huller i jorden (uden opgravet jord) eller nedsunkne fliser kan være tegn på kloakbrud
  • Løft dækslet på de brønde, du har på din grund. Er der revner eller huller i brønden, skal de repareres
  • Grus eller jord i bunden af brønden tyder på et kloakbrud
  • Find kloaktegninger for din ejendom på www.weblager.dk og kontakt evt. en autoriseret kloakmester for at få foretaget et tjek af din kloak
Rotter er smittebærere og kan derfor udgøre en sundhedsrisiko.
 
Anmeldelse af rotter kan ske på kommunens hjemmeside: www.ltk.dk/rotter.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Virksomhed og Affald

Team Virksomhed og Affald
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby