Lyngby Taarbæk Kommune

Høring - Firskovvejs forlængelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2018 at sende miljøkonsekvensrapport og planforslag for Firskovvejs forlængelse i offentlig høring.

Offentliggjort den 5. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. januar 2018 at offentliggøre miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse sammen med udkast til VVM-tilladelse (tilladelse efter miljøvurderingsloven).

Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde at offentliggøre forslag til Lokalplan 280 og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljørapport.

Planforslagene giver mulighed for at etablere en forlængelse af Firskovvej, fra den eksisterende Firskovvej til Jægersborgvej.

Forlængelsen af Firskovvej skal være med til at sikre, at vejen kan benyttes til trafikafvikling og aflastning af byens centrum i den periode, hvor letbanen etableres, og når en del af Klampenborgvej lukkes for biltrafik som følge af letbanens linjeføring. 

Miljøkonsekvensrapporten og planforslagene med tilhørende miljørapport er i offentlig høring fra den 5. februar 2018 til den 6. april 2018. 

I høringsperioden inviterer kommunalbestyrelsen til borgermøde, hvor du kan høre mere og stille uddybende spørgsmål til miljøvurderingen og planforslagene. Borgermødet afholdes mandag den 12. marts 2018 kl. 19 - 21 på Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 5. sal i kantinen.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her: http://www.ltk.dk/dagsordener-og-referater.

Hvis du har kommentarer til ovenstående dokumenter, skal kommunen modtage dem senest den 6. april 2018. Send en mail til firskovvej_forlaengelse@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Supplerende materiale til planforslagene

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 04.07.2018