Lyngby Taarbæk Kommune

Blå Flag arrangement - Små dyr og vandkvalitet i Mølleåen ved Raadvad Naturskole

Lørdag, 1. september 2018
Kom og undersøg hvilke dyr lever i Mølleåen

Vandet fra Furesø løber ved Frederiksdal ind gennem Mølleåen og ud i Øresund. Naturvejlederen hjælper med at indsamle vandprøver og fange smådyr. I Naturskolens laboratorium kan du kigge i stereolup og mikroskop på smådyr og planteplankton. Lær om hvilke smådyr, der lever i åen, og hvor god vandkvaliteten i Mølleåsystemet er.

Tidspunkt: 10-13

Sted:  Raadvad Naturskole, Åhuset
Raadvad 50
2800 Kgs. Lyngby

Læs mere om Blå Flag her: