Lyngby Taarbæk Kommune

Frivilligt engagement giver ild i øjnene

Målt på fremmøde, engagement, god stemning og lyst til debat, så trives frivillighed og medborgerskab godt i Lyngby-Taarbæk

Selvom solen skinnede lystigt over Lyngby Idrætsby fandt 75 engagerede deltagere vej til seminar om frivillighed og medborgerskab. Deltagerne mødtes på kryds og tværs af kultur, idræt, folkeoplysning, sociale foreninger, ungdomsuddannelse, kommunale institutioner, politiske repræsentanter og nogle var bare borgere, der gerne vil bidrage på en eller anden måde lokalt.

Et fælles arbejde

Aftenen blev indledt af formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hanne Agersnap og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Bodil Kornbek, der satte rammen for aftenens arbejde: ”Det I hver især bidrager med er grundlaget for, at vi i fællesskab lykkes med det, vi er optaget af nemlig det frivillige arbejde. I aften handler det om, hvordan vi sammen udvikler mangfoldigheden af ideer og forslag, som kendetegner det frivillige arbejde i kommunen. Konkret skal vi give input til en handleplan for de næste tre år, hvor vi har fokus på det, vi kan sammen. Frivillighed og medborgerskab er ikke et politisk projekt - men et fælles arbejde som vi alle har gavn af”.

På seminaret gav deltagerne input til den handleplan for frivillighed og medborgerskab, der skal arbejdes efter de kommende tre år i Lyngby-Taarbæk. Alle input, ideer og ønsker tages med i en følgegruppe, der skal lægge planen for, at ideer bliver til handling.

En egoistisk frivillig

Undervejs blev deltagerne inspireret og underholdt af Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør, formand for Børnerådet og aktiv frivillig i en lang række foreninger og aktiviteter. Per Larsen kalder sig selv en egoistisk frivillig: ”Jeg gør det for min egen skyld og får så meget ud af det. Jeg gør kun det, jeg har lyst til – frivilligt engagement giver ild i øjnene”.

Per Larsen satte fokus på, at frivillighed er med til at skabe gode fællesskaber i samfundet og gav eksempler fra frivilligt arbejde både i sygdomsorganisationer og i arbejdet blandt udsatte børn og unge. Et arbejde og et engagement de deltagende på seminaret sagtens kunne genkende fra deres egne frivillige aktiviteter. Frivillighed drives af lyst og engagement, og man få selv meget igen. Per Larsens anbefaling i samarbejdet mellem foreninger og kommune var at gøre det enkelt. Som regel skal der ikke så meget til, men ofte er der brug for en smule organisering og koordinering, så vi kan være fælles om indsatsen.

Både politikere og Per Larsen gav ros og anerkendelse videre til deltagerne og understregede vigtigheden af, at vi som borgere kan udleve det ansvar og det engagement, vi føler for vores medborgere og har for vores lokalområde.

 

Per Larsen fortæller om sine erfaringer og tanker om frivillighed

Synergier og "spiren fra mulden"

I september i uge 39 – Frivillig Fredag Ugen – sættes der igen fokus på indsatser og aktiviteter drevet af frivillighed og medborgerskab. Her ses på de indsatser, der er igang, og der arbejdes videre med dem, der er på vej. Så der bliver rig lejlighed til at mødes igen og sætte gang i endnu flere samarbejder.

Og netop det med at mødes var for mange deltagere det allervigtigste. Peer Sjødahl, bestyrelsesformand i Virum-Sorgenfri Håndboldklub siger: "Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort er kæmpe stykke arbejde i at samle ikke bare interessenter for og med frivillighed og medborgerskab, men har endnu vigtigere etableret et netværk af og for interessenter for frivillighed og medborgerskab. På mødet var samlet en stor del af de personer, der interesserer sig på et højere plan for frivillighed og medborgerskab i og omkring deres nærmiljø, og gerne vil bidrage med deres fritid ved planlagte events. De fleste deltagere på mødet er entreprenører på deres eget felt, og finder energi og samarbejde på tværs af interesser i møder som disse. Lyngby-Taarbæk Kommune bør gøre en indsats for at fastholde og udvikle dette netværk. Synergier ved kommende netværksmøder vil hurtigt kunne ses i kommunen i form af "en spiren fra mulden" ved en opstart af usete samarbejder og udvikling af organisationer og foreninger, der i lang tid har stået stille."

 

Vidensdeling og ideudvikling