Lyngby Taarbæk Kommune

Referat af dialogmøde om trafik og parkering - Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Bondebyen

Mødet blev afholdt onsdag den 14. september 2016, kl. 19.00 - 20.30

Lyngby-Taarbæk Kommune inviteret til dialog om, hvordan etablering af et regnvandsbassin/gadekær kan påvirke trafik- og parkeringsforholdene i Bondebyen.

Mødet blev holdt den 14. september 2016.

Mødet blev ledet af Teknik- og Miljøudvalgets formand, Mette Schmidt Olsen og næstformand, Bodil Kornbek. 

Dialogmødet var en opfølgning på borgermødet på Lindegården den 27. juni 2016.

Her er referat og notat fra mødet:

Referat

Notat

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Jord og Grundvand

Team Jord og Grundvand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby