Lyngby Taarbæk Kommune

Tid til hækklipning og beskæring af træer

Har du husket at beskære din hæk og dine træer? Beplantningen på din ejendom kan udgøre en gene for trafikken, hvis den vokser ud over fortovet eller hænger for lavt over kørebanen, eller dækker for trafikskilte.

Som grundejer har du pligt til at klippe hække m.m. samt beskære træer langs vej og sti ud for din ejendom. 

Beplantningen må ikke udgøre en gene for fremkommeligheden og trafiksikkerheden, hvilket bl.a. betyder, at fortovet skal kunne benyttes i fuld bredde. Desuden må beplantningen ikke dække for skilte eller vejbelysning.

Er du i tvivl om, hvor skellet mellem din ejendom og vej-/stiarealet er beliggende, kan du se efter eventuelle lysmaster, teknikskabe el. lign., som sædvanligvis bliver placeret med bagsiden i ejendomsskel.

Frihøjden over fortov/ cykelsti skal være 2,8 m og frihøjden over kørebanen skal være 4,2 m.

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Vejafdelingen i Center for Miljø og Plan på enten telefon nr. 45 97 30 00 eller miljoplan@ltk.dk.