Lyngby Taarbæk Kommune

Unikt campus-byggeri på vej i Sorgenfri

Cirka 675 studieboliger i forskellig størrelse, phd-boliger og seniorboliger i grønt og spændende nyt campus-byggeri - ny lokalplan igangsættes i Lyngby-Taarbæk Kommune

På Skovbrynet 2-24 igangsættes ny lokalplan for at give plads til et enestående arkitektonisk byggeri. Byggeriet på op til 34.500 m2 er tænkt som en integreret del af det eksisterende område med en bygningsarkitektur i runde former, der slynger sig på grunden. Byggeriets facader tænkes udført i facadeplader, træ og glas, mens der på taget anlægges en græsdækket gangsti og løbebane.

”Projektet bidrager til en stærk byudvikling i området, ligesom det understøtter vidensbystrategien. Området løftes markant med en ny lokalplan, og vi kan se frem til et flot og enestående projekt, som også løser vores akutte behov for studie- og seniorboliger” siger formanden for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen.

”Projektet er et unika, som er udviklet på den forudsætning at Lyngby og Sorgenfri’s grønne karakter bliver fuldstændig integreret i bebyggelsen, således at arkitekturen og de åbne grønne arealer skaber en naturlig sammenhæng til omgivelserne. Byggeriet vil med sine nye beboere også skabe nye muligheder for både handlen og bylivet i Sorgenfri” siger Carsten Rasmussen, udviklingsdirektør i Freja Ejendomme.

”Byggeriet er i særklasse og sætter en høj standard for bygninger og byudvikling. Her er tale om et projekt som integreres i området og samtidig skaber et vartegn, der matcher området” siger Jesper Dam, direktør i Triton Development North.

Byggeriet skal erstatte det gamle Plantedirektorat på grunden. Forslag til igangsættelse af ny lokalplan blev behandlet på Byplanudvalgets ekstraordinære møde mandag den 20. juni 2016.

Skovbrynet - visualisering

 

Fakta om forslag til input til lokalplanen

 • Området er på 34.338 m2 og omfatter arealet mellem omfartsvejen/Hummeltoftevej, samt Sorgenfri kirkegård mod Øst. Mod syd støder området op til PFA Ejendommes domicilejendomme, mod nord afgrænses området ligeledes af Sorgenfri kirkegård samt delvis villabebyggelse.
 • I alt ca. 34.500 m2 til boligformål, heraf ca. 23.500 m2 studieboliger, ca. 3.800 m2 til phd-studerende, 6.200 m2 seniorboliger og ca. 1.000 m2 hvor kommunen tilbydes som lejer.
 • Byggeriet snor sig som en slange gennem terrænet med varierende bygningshøjde, som indpasses til det eksisterende område.
 • Seniorboligerne placeres mod nordvest tættest på parkeringspladserne. Bebyggelsen vil gå fra 0 – 6 etager med en max højde på ca. 22 m. Den højeste del af bebyggelsen vender ud mod omfartsvejen.
 • Afstand til Sorgenfri Station 300 meter.
 • Bebyggelsen tænkes udført med overflader overvejende i træ og glas. Taget vil være fladt tag grønt tag/græs med ophold på taget.
 • Der etableres porte og gennemgange mellem bebyggelsen.
 • Lokalplanen skal sikre at der skabes gode lys- og solforhold på områdets friarealer. Ophold på taget udgør ca. 9600 m2.
 • Arkitekter: Lars Gitz Arkitekter
 • Bygherre: Triton Development North
 • Ejer: Freja Ejendomme