Lyngby Taarbæk Kommune

Afgørelse: Ravnholmvej 11–ikke VVM pligt ved etablering af Kunstgræsbane

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en anmeldelse efter bekendtgørelse om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen).

Læs mere her

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Natur og Overfladevand

Team Natur og Overfladevand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby