Lyngby Taarbæk Kommune

Bliv frivillig mentor for en flygtning

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Integrationsrådet taget initiativ til at opbygge et korps af frivillige mentorer for unge flygtninge.

Det frivillige mentorkorps skal støtte de unge flygtninge i at deltage på lige fod med andre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Er du interesseret i at høre om ordningen og måske indgå i korpset, er du velkommen til at deltage i et introduktionsforløb over 3 gange:

Den 5. september, den 12. september og den d.19. september 2017. Alle dage fra kl. 17.30 -20.00 i Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding sker til integrationsmedarbejder Karina Elisabeth Hoyda, Center for Social Indsats, pr. mail  KARIN@ltk.dk eller på tlf. 30 17 16 98.

Under introforløbet får du en introduktion til mentorordningen, til interkulturel forståelse og til hvordan mentorrollen varetages. Formålet er at klæde dig på til mentorrollen og at give dig en forståelse af rammerne for dit virke som frivillig mentor.

Hvad kræver det at blive mentor?

Du skal være fyldt 18 år og have overskud og lyst til at bruge dine personlige ressourcer til gavn for en ung flygtning. Som udgangspunkt skal du bruge 1-2 timer om ugen på relationen med den unge. Derudover bliver du indbudt til faglige fællesarrangementer med de andre mentorer.

Hvorfor blive mentor?

Som frivillig kan du med dit personlige engagement være den rollemodel, der hjælper en ung flygtning til at få en bedre indgang til det danske samfund.

Derudover får du:

  • tilbudt gratis introforløb og redskaber til mentorforløb
  • udviklet dine samtale- og proceskompetencer
  • mulighed for at indgå i et lokalt netværk med andre frivillige mentorer

Kontakt

Center for Social indsats

Administration
Toftebæksvej 12
45 97 33 36