Lyngby Taarbæk Kommune

Bred aftale om budgettet er nu indgået

Budgettet giver plads til flere forbedringer for borgere og virksomheder samtidig med at økonomien er ansvarlig og stabil.

Pressemeddelelse

I lighed med de to foregående år, er der indgået et bredt budgetforlig mellem Konservative, Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Liberal Alliance og Birgitte Hannibal (UP). Dermed står 16 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag budgettet.

Budgettet indeholder et lille løft til både børn og ældre, men der er ikke lagt op til store budgetudvidelser, hvilket ellers er typisk for et valgår. Også skatten holdes i ro og sættes dermed hverken op eller ned.

Til gengæld får klubtaksterne en nyk ned, ligesom Hummeltofteskolen får de længe ventede omklædningsrum og Lindegårdsskolen sin legeplads, mens der i Virum øremærkes midler til opgradering af Frederiksdalvej med lys, fliser og stier, der kan forbinde områderne.

Borgmester Sofia Osmani er tilfreds med resultatet og siger: "Mit primære fokus har været, at sikre et økonomisk bæredygtigt budget på både kort og lang sigt. Det har ikke været en let opgave. I den ene ende af skalaen har LA holdt hårdt på personskattelettelser - i den modsatte side har S, B og SF ønsket at tage enhver snak om lavere skat af bordet - på både kort og lang sigt. Nu er vi endt midt imellem, og det er jo egentlig også det, politik handler om. At finde løsninger og skabe solide flertal, der sikrer en stabil udvikling også efter valget. Jeg er glad for, at et bredt flertal har været indstillet på at samarbejde om løsninger, selvom ingen af os har fået tingene præcis, som vi har ønsket det."

En yderligere sænkelse af grundskyldspromillen, i lighed med den sænkning, der har fundet sted de seneste tre, er således ikke aflyst, men udskudt. Dels fordi kommuneaftalen (aftale mellem regering og landets kommuner) i år betyder at grundskyldssænkningen bliver markant dyrere end de seneste tre år, dels fordi konsekvenserne af den nye boligskatteaftale stadig ikke er afdækket.

En stor del af det økonomiske råderum i budgettet stammer fra salget af Trongårdens Byområde. Salget indbringer 102,4 mio. kr., hvilket er 32,4 mio. kr. mere end forventet. De 32,4 mio. kr. bruges ikke i budgettet, men hensættes i en særlig pulje til forhandling mellem partierne bag salget.

Budgetaftalen vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2017 kl. 17.

Partiernes kommentarer til budgettet

Simon Pihl Sørensen (A): "For Socialdemokratiet har det været afgørende at slå ring om velfærdsområderne - om børn og ældre - i en tid, hvor regeringen har tænkt sig at sende 22 mia. kroner ud i skattelettelser. Det er ikke let - med den benhårde styring og centralisme. Men vi har styr på både økonomi og omsorg og service. Først og fremmest takket være dygtige medarbejdere. Budgettet - med udskydelsen af skattelettelsen -gør det muligt at fortsætte arbejdet med en skole i absolut top, daginstitutioner med gode normeringer og en ældreomsorg med tryk på netop omsorg."

Hanne Agersnap (SF), også SF er begejstrede for budgettet i år: "Der er nu så meget styr på økonomien, at vi kan begynde at lave reelle forbedringer for borgerne i kommunen. Vi forbedrer forholdene for børn og ældre, samtidig med at vi løser et par konkrete mangler og kommer i gang med forbedringerne ved Virum torv. Eneste torn i budgettet er, at vi gemmer noget råderum til en fremtidig skattelettelse. Vi ville hellere have investeret pengene nu fx i vores skoler, men det kompromis måtte vi indgå."

Henrik Brade Johansen (RV): "For Radikale Venstre har det været afgørende, at der er balance i økonomien og at vi har fundet lidt penge frem til en forbedret normering på dagtilbud samt en række forbedringer af de fysiske forhold på skolerne. Vi finder at en eventuel skattesænkning må udskydes til en mulig fremtid, hvis der er råd til den tid."

Anne Jeremiassen (LA): "LA gik til budgetforhandlingerne med at det mål, at det skal være billigere og bedre at bo i Lyngby-Taarbæk. Forudsætningerne for vores tidligere aftale om at sænke grundskylden i 2018 har desværre ændret sig drastisk, hvorfor vi pegede på en sænkelse af personskatten i stedet. Blandt andet finansieret via en øget konkurrenceudsættelse af kommunens ydelser, men ingen af delene var der flertal for. Det er alligevel lykkedes at fastholde en - dog udskudt - sænkelse af grundskyldspromillen, hvilket er positivt. I mellemtiden giver LAs forslag om takstnedsættelse til familier med børn i klubtilbud en besparelse, der er væsentligt større end den symbolske sum som personskattesænkning, indenfor det råderum der var flertal for, ville give. Derudover sættes der midler af til kerneopgaver som bl.a.: Genopretning af fortove i Virum, bedre omklædningsforhold for Hummeltofteskolens elever og døgnbemanding til nogle af vores allermest udsatte ældre. Kerneopgaver er jo netop dér LA ønsker at fokusere, og da det samtidigt bliver billigere for en stor del af borgerne, kan vi godt se os selv i budgettet."

Bilag

Kontaktinformation

 
Kommunalbestyrelsesmedlem E-mail Telefon
Borgmester Sofia Osmani (C) soo@ltk.dk 40 23 45 21
Simon Pihl Sørensen (A) sps@ltk.dk 40 18 72 74
Hanne Agersnap (F) hanag@ltk.dk 40 30 96 66
Anne Jeremiassen (I) annej@ltk.dk 61 27 47 65
Henrik Brade Johanssen (B) hrj@ltk.dk 40 78 10 25
Birgitte Hannibal (UP) biha@ltk.dk 26 33 20 60

 

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00