Lyngby Taarbæk Kommune

Brugere af Furesøen - hold afstand til rensningsfartøjet

Iltedningerne bliver renset i perioden 7.–14. maj, og alle der færdes på søen i denne periode bør holde stor afstand til rensningsfartøjet og passere med lav hastighed, så der ikke sker uheld. Respekter dykkerflaget.

Furesøens bund bliver iltet i sommerperioden. Iltningsanlægget renses ca. hvert andet år.

 

Læs mere om Furesøen og Iltningsprojektet og om vedligeholdelsesarbejdet  i nedenstående links.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Natur og Overfladevand

Team Natur og Overfladevand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby