Lyngby Taarbæk Kommune

Budgetdrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget

Ønsker med fokus på personale, kompetenceudvikling og psykisk sårbare

Hvad skal der være fokus på i årets budget? Social- og Sundhedsudvalget mødtes til et ekstraordinært møde tirsdag formiddag for at få en kvalificeret drøftelse af ønsker inden for social- og sundhedsområdet.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek uddyber: ”I Social- og Sundhedsudvalget har vi i år besluttet at mødes ekstraordinært for at diskutere hvilke indsatser, vi synes skal et have særligt fokus i budgettet - indsatser som samtidig understøtter arbejdet med at implementere vores vedtagne strategier og handleplaner. Vi har i fællesskab og enighed formuleret 8 ønsker, hvilket forhåbentligt gør den videre budgetproces mere fokuseret og smidig. Forvaltningen vil kvalificere dem fagligt og økonomisk frem til næste udvalgsmøde i august, hvor jeg ser frem til en fornyet drøftelse.”

Et enigt udvalg besluttede, at der arbejdes videre med følgende budgetønsker:

  1. Pårørendevejleder, herunder støttemuligheder til pårørende
  2. Kompetenceudvikling af alle ansatte inden for demensområdet
  3. Forstærket bemanding på særlige demensenheder
  4. Pulje til implementering af tiltag som opfølgning på analysen af ældreområdet
  5. Gennemførelse af ny borgerundersøgelse på ældreområdet
  6. Udendørs træningsplads målrettet ældre
  7. Forstærket samarbejde mellem Limone og de almene idrætsforeninger
  8. Pulje til etablering af et aktivitetstilbud for udsatte voksne

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00