Lyngby Taarbæk Kommune

Flere og mere målrettede tilbud til kræftramte

Lyngby-Taarbæk Kommune træder ind i Danmarks største kommunale samarbejde om tilbud til kræftramte borgere

Samarbejdet betyder flere og emre målrettede tilbud til kræftramte.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune Bodil Kornbek siger: "Ved at vi indgår i samarbejdet Vi samler kræfterne, kan vi give vores borgere, der er ramt af kræft, langt flere forskellige og mere målrettede tilbud, som kan være til at løfte deres psykiske og fysiske velbefindende. Nu kan de ved at tage over kommunegrænserne deltage i hold, som er tilpasset præcist deres behov fx rene mandehold, hold målrettet kvinder med brystkræft og prostatahold. Vi har allerede et godt og eftertragtet tilbud til kræftpatienter i Lyngby-Taarbæk Kommune "Puls og Styrke". Det kan borgere fra vores nabokommuner nu også få glæde af, ligesom vores borgere kan få glæde af nabokommunernes tilbud. Hvilket hold der er det bedste for den enkelte borger afklares i en samtale med en sundhedsrådgiver. Sundhedsrådgiveren fungerer også som borgerens kontaktperson i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er noget nyt vi indfører, og vi håber, at det kan være en støtte til mange af de kræftramte borgere."

På borgernes præmisser
Selv om mange danskere rammes af en kræftsygdom, er der ikke altid nok patienter i en kommune til at kunne samle et hold med samme diagnose eller behov. De ni kommuners samarbejde gør det muligt at benytte hinandens ekspertiser og faciliteter til at skabe flere,
bedre og mere målrettede tilbud. Det bliver nemmere at møde andre borgere med samme diagnose, mænd kan møde andre mænd på specifikke mandehold, og andre med kræft kan finde hinanden på 'Livskraft', som er en fælles undervisning, der ruster de kræftramte til at
tage hånd om såvel de sygdomsmæssige som psykologiske aspekter af kræftsygdommen. Ud over de fælles tilbud i 'Vi samler kræfterne' tager den enkelte kommune hånd om de kræftborgere, som har behov for et individuelt tilbud.

Borgere og andre interesserede kan finde hold og oplysninger på :
www.visamlerkræfterne.dk eller www.sundhed.ltk.dk

Kontakt

Center for Sundhed og Omsorg - Sekretariat

Toftebæksvej 12
24 91 50 89