Lyngby Taarbæk Kommune

Høring - Taarbæk Strandvej 116 - ansøgning om badebro

Ansøgning om tilladelse til en badebro ud for Taarbæk Strandvej 116 sendes hermed i høring i 4 uger

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Natur og Overfladevand

Team Natur og Overfladevand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby