Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune gør klar til vinteren

200 tons salt blev i sidste uge leveret til Lyngby-Taarbæk Kommunes vejdrift på Firskovsvej, så nu kan den første frost godt komme. Traktorer og sneryddere holder parat til at rydde den første sne.

I Danmark kan den første sne komme allerede i november, så kommunens vintertjeneste står nu standby for at sikre, at sneen ikke kommer til at skabe større problemer. Ved snefald og frost kører tjenesten efter en plan, hvor det overordnede vejnet ryddes først og derefter de mindre befærdede veje, cykelstier og fortove.

”Vi prioriterer naturligvis de store trafikveje og cykelstier først, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at nå alle områder indenfor det første døgn, men vi beder også borgerne om at have lidt tålmodighed. Det tager tid at nå hele kommunen rundt, selvom alle medarbejdere knokler”, siger Arealdriftschef Lars Christiansen.

I kontrolrummet styres slagets gang

I vinterperioden er der hele tiden en medarbejder, der holder øje med vejrvarsling fra DMI’s varslingssystemer. Medarbejderen sikrer, at det rette mandskab er på arbejde og lægger ruteplaner for kørsel.  

”Vi ved ofte et par dage i forvejen, hvis der er varsling om et større snefald. Og vi kan derfor lægge en god plan. Men ligesom DMI kan vi også blive overrasket over et snevejrs omfang eller længde, og planer må derfor hele tiden tilrettes efter vejrforholdene”, siger Lars Christiansen.  

I kontrolrummet dirigeres maskinerne efter en nøje plan. Medarbejderne kommer løbende ind forbi for at varme sig på en kop kaffe, få fyldt salt på vognen eller få anvisninger om ny rute.

Vintertjenesten består, udover af mandskabet, af seks lastbiler til de store trafikveje, samt af et stort antal snetraktorer til cykelstier, fortove mv.  I tilfælde af voldsomt og længerevarende snefald, har kommunen aftaler med landmænd og maskinstationer, som hurtigt kan kaldes ud til snerydning.  

Træerne har fået jakke på og bedene grandyner

I november arbejder kommunens gartnere på højtryk for at sætte salthegn op om kommunens store træer.

”Vi sætter salthegn op om mange af vores store og flotte træer, så de ikke tager skade af saltning og snerydning. En kold vinter, hvor vi salter meget, kan være hård for træerne og deres rødder”, siger Arealdriftschef Lars Christiansen. 

På Parkkirkegården og Sorgenfri Kirkegårds gravsteder udsmykker kommunens gartnere med gran for at passe på beplantningen, nu hvor de fleste blomster er i vinterhi.

Pas på dig selv og hinanden i glatføre

Som grundejer er du forpligtet til at rydde fortovet ud for egen ejendom både på offentlige veje og private fællesveje. Grundejere, som bor ud til private fællesveje, skal desuden rydde vejbanen for sne.

Vær opmærksom på evt. glatte veje - især i morgentrafikken. Du kan søge mere information om trafikforholdene, lokalt og i hele landet på www.vintertrafik.dk

Hold dig orienteret på kommunens Facebook-side. Her vil vi løbende informere dig om snerydning og saltning.

Du kan læse mere om dine forpligtigelser som grundejer under Når vinteren kommer.

Kontakt

Center for Arealer og Ejendomme - Arealdrift

45 28 52 00

Galleri