Lyngby Taarbæk Kommune

Madservice til hjemmeboende

Vil du være fritvalgsleverandør? Fra den 1. juni er det muligt at levere mad til hjemmeboende som fritvalgsleverandør.

Du kan selv indgå aftale med borgere, der er visiteret til madservice og har fået et fritvalgsbevis. Du kan levere maden i borgerens hjem eller servere den i din virksomhed. Kommunen yder et fast tilskud pr. måltid og levering. Beløbets størrelse afhænger af, om borgeren er visiteret til kold eller varm mad, normalkost eller diætkost. Du kan aftale med borgeren, at du leverer måltider, der er dyrere end tilskuddet, men så skal du selv opkræve merprisen hos borgeren.

Din virksomhed skal ikke godkendes af kommunen på forhånd, men kommunen skal føre tilsyn og stiller krav til blandt andet madkvalitet, overholdelse af gældende lovgivning på fødevareområdet og fakturering.

Læs mere om fritvalgsbeviser på ltk.dk/madservice.

Kontakt

Center for Sundhed og Omsorg - Visitation

Toftebæksvej 12
45 97 30 81
Man-fre: kl. 09.00-12.00