Lyngby Taarbæk Kommune

Sammensætning af vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021.

Læs mere her:

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Natur og Overfladevand

Team Natur og Overfladevand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby