Lyngby Taarbæk Kommune

Stem til Seniorrådsvalget 2017

Der er valg til Seniorrådet i uge 41, den 9. oktober – 15. oktober 2017.

Alle borgere med fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er fyldt 60 år senest den 15. oktober 2017, kan stemme ved valget og være med til at bestemme hvem, der skal sidde i Seniorrådet.

Valget afholdes som brevstemmevalg og gennemføres i videst muligt omfang digitalt. Du får via digital post, tilsendt link med adgang systemet, hvor du kan stemme digitalt. Hvis du er fritaget for digital post, vil du få tilsendt stemmeseddel med posten og kan brevstemme.

Der skal vælges 9 medlemmer til Seniorrådet, og medlemmerne vælges for en 4-årig periode. De 9 kandidater, som har opnået flest stemmer, bliver valgt, og de øvrige kandidater bliver suppleanter og indtræder i rækkefølge efter stemmetal. 

Her kan du se en oversigt over kandidaterne

Vi håber, at du vil være med til at bestemme, hvem der, som medlem af Lyngby-Taarbæk Kommunens Seniorråd, skal varetage dine interesser på ældreområdet.

Her kan du læse mere om valget og se, hvor du angiver din stemme digitalt

Du kan kun afgive én gyldig stemme. 

For yderligere oplysninger om Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune her

Kontakt

Center for Sundhed og Omsorg - Sekretariat

Toftebæksvej 12
45 97 34 44