Lyngby Taarbæk Kommune

Dit affald bliver til CO2-neutral energi

I 2013 begyndte Lyngby-Taarbæk Kommune rejsen mod at omlægge store dele af varmeforsyningen fra fossile brændsler til CO2-neutral fjernvarme. Nu er første etape, der omfatter centrale dele af Lyngby og Fortunbyen, ved at være på plads.

Det affald, som hver uge bliver hentet hjemme hos dig, kommer faktisk retur til din kommune i form af klimavenlig fjernvarme. Hvert år indsamler Vestforbrænding ca. 25.000 ton affald alene i Lyngby-Taarbæk Kommune. En stor del af det kan genbruges. Resten går dog ikke til spilde. Ressourcerne i det affald, der ikke kan genanvendes, bliver til CO2-neutral energi, som blandt andet varmer ejendomme op i Lyngby.

Ambitiøs kommunal energiplanlægning

Fjernvarmeprojektet i Lyngby-Taarbæk Kommune er sat i søen i 2013 i et tæt samarbejde mellem kommunen og Vestforbrænding.

"Det var en ambitiøs vision, vi nedfældede i kommunens strategiske energiplan i 2013. Det overordnede formål med projektet var først og fremmest at sænke udledningen af CO2 mest muligt. Men vi har samtidig kunnet sikre billig og stabil varmeforsyning til kommunens borgere og virksomheder", siger Sigurd Agersnap (F), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I dag er omlægningen fra fossilfri varme nået længere end forventet. I alt er der konverteret over 102.000 MWh varme fra gas og i mindre grad olie. Det svarer til det årlige varmeforbrug i over 5.500 parcelhuse. Det er mere end det mål, der blev sat, da første del af fjernvarmeprojektet gik i gang i 2013.

Store miljøfordele ved fjernvarme

Med omlægningen til fjernvarme sparer Lyngby-Taarbæk Kommune over 12.000 ton CO2 om året. Per borger i kommunen - også dem der endnu ikke bor i et fjernvarmeområde - er det en besparelse på ca. 220 kg CO2 om året. Det svarer til udledningen på en køretur i bil fra Lyngby til Paris.

"Omlægningen fra gas til fjernvarme spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå kommunens klimavisioner om, at udledningen i 2025 er 25 procent lavere, end den var i 2015. Det er ikke kun den enkeltes varmeregning, der bliver lavere. Kommunen sætter også samlet set et langt mindre aftryk på miljøet" fortsætter Sigurd Agersnap.

Mere fjernvarme på vej

Selvom fjernvarmeudvidelsen er nået langt i Lyngby til gavn for både borgere og virksomheder, arbejder Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune stadig på at kunne udvide fjernvarmeforsyningen, så endnu flere får glæde af den billige, grønne varme. I første omgang er det primært i områder med mange virksomheder og etageejendomme, at der kommer fjernvarme. Der er nemlig et lovkrav om, at der skal være positiv samfundsøkonomi i at omdanne et område fra gas- til fjernvarme. Da det er relativt dyrt at lægge fjernvarmerør i jorden, kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen med det relativt lille varmeforbrug, der er i en enfamilies-bolig - også selvom fjernvarmerøret løber tæt forbi.

Sigurd Agersnap håber, at det på et tidspunkt også bliver muligt at lægge fjernvarme ud i villakvarterer, men glæder sig i mellemtiden over, at den grønne omstilling fortsætter i kommunen: "Næste etape er allerede på vej. Vi har samarbejdet med Vestforbrænding om at fastlægge rammerne for et nyt projekt, så der både er god økonomi i det for samfundet og for den enkelte kunde. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget et nyt projekt, som bliver sat i gang i starten af 2019. Det betyder, at vi allerede er ved at tage det næste skridt mod mindre CO2-udledning i kommunen."

Fakta

  • Lyngby-Taarbæk Kommune ejer Vestforbrænding sammen med 18 andre kommuner
  • Første etape af fjernvarmeprojektet omfatter centrale dele af Lyngby og Fortunbyen. Det gik i gang i 2013 og bliver generelt afsluttet i 2018
  • Anden etape af projektet blev vedtaget i 2017. Det dækker området med nye byggerier langs DTU og på begge sider af Helsingør-motorvejen - herunder Novozymes nye innovation-campus. Desuden forbinder projektet DTU's nuværende fjernvarmenet med Vestforbrændings net

Hvis din ejendom ligger i et område, der er omfattet af et projektforslag, bliver du kontaktet direkte af Vestforbrænding med et tilbud om at få fjernvarme.

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Administration

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 35 02