Lyngby Taarbæk Kommune

Høring om ny lokalplan for FOG på Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40

Kommunalbestyrelsen sender forslag til lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 og Kommuneplantillæg 24/2013 i høring. Høringen løber fra den 5. januar til den 2. marts 2018.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby