Lyngby Taarbæk Kommune

Information om strejke og lockout - opdateret

Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af en mulig konflikt. Berørte borgere i skoler, daginstitutioner og i ældreområdet vil blive orienteret lokalt om konsekvenserne. Kommunens administration, herunder biblioteker og museer, er også omfattet af en mulig lockout. Vi orienterer løbende om, hvordan konflikten påvirker kommunens drift.

Varsling af strejke og lockout

NYESTE UDVIKLING: 
18/4-2018: Forligsmanden har endnu engang udsat eventuel konflikt. Det betyder, at varslet strejke er udsat til tirsdag den 6. maj og varslet lockout til lørdag den 12. maj. Med mindre forligsmanden inden da meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikte begynde på femtedagen efter den beslutning.

28/3-2018: Forligsmanden har udsat eventuel konflikt. Det vil sige, at varslet strejke er udsat til søndag den 22. april og varslet lockout til lørdag den 28. april. Med mindre forligsmanden inden da meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikte begynde på femtedagen efter den beslutning.

De faglige organisationer har varslet strejke overfor en række offentlige arbejdspladser med virkning fra 4. april 2018. Hvis der kommer strejke vil dele af Lyngby-Taarbæks service til borgerne derfor blive berørt – se listen nedenfor.

KL (Kommunernes Landsforening) har varslet lockout fra 10. april på næsten alle de områder, som ikke er omfattet af strejken. Mange af kommunens ansatte er udtaget til lockout. Se også denne liste længere nede på siden.

Områder omfattet af strejkevarslet

  • Hjemmeplejen Lundtofteparken (dagvagter)
  • Hjemmeplejen Solgården (dagvagter)
  • Hjemmeplejen Baunehøj og specialteam (dagvagter)
  • Hjemmeplejen Virumgård (dagvagter)
  • Træningscenter Fortunen (dagvagter)
  • Aktivitetscenter Solgården, Bredebo og Baunehøj

Områder omfattet af lockoutvarslet

  • Størstedelen af undervisningsområdet og det pædagogiske område
  • Administrationen, herunder biblioteker og museer
  • Teknik og service
  • Ældre-, sundhed-, social- og handicapområdet er kun i meget begrænset omfang omfattet af lockoutvarslet. Borgerne på disse områder vil derfor ikke mærke meget til konflikten.

Borgerne får information lokalt 

På de områder der rammes af konfliktvarslerne, vil Lyngby-Taarbæk kommune vurdere behovet for at indgå aftaler om nødberedskab. Sådanne aftaler indgås med de faglige organisationer og angår varetagelse af opgaver som er livsvigtige eller påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger.

Når kommunen har yderligere oplysninger om de generelle konsekvenser af en mulig konflikt for driften, vil vi orientere på hjemmesiden, Facebook og lokalt til de berørte borgere.

Lederne af de berørte områder informerer borgerne om konfliktens betydning for den enkelte institution, skole mv.

I forhold til skoler og daginstitutioner orienteres forældrene direkte via børne- og skoleintra om konsekvenserne af en mulig strejke og lockout. En mulig strejke omfatter ikke Lyngby-Taarbæks dagtilbud, mens en mulig lockout vil påvirke dagtilbuddene i forskelligt omfang.

I forhold til administrationen skal borgerne enten følge med på kommunens hjemmeside, facebookside eller ved skiltningen på rådhuset og ved borgerservice.

Det skal understreges at parterne på henholdsvis lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden fortsat kan nå at indgå nye overenskomster, så den varslede konflikt kan undgås.

Kommunen overgår til normal drift førstkommende hverdag efter endt konflikt.

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00