Lyngby Taarbæk Kommune

Medlemmer til Folkeoplysningsudvalget er udpeget

Gælder for perioden 2018-2021

Udvalget behandler sager, som hører under folkeoplysningsloven, og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv.

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi - Folkeoplysningsudvalget

45 97 30 02