Lyngby Taarbæk Kommune

Mølleåen mangler vand – det kan medføre gener

På grund af den varme og tørre sommer er vandstanden lav i Furesøen og Mølleåen

Mølleåen får det meste af sit vand fra Furesøen. I løbet af efteråret og vinteren samles regnvand i Furesøen, indtil vandspejlet når en bestemt højde. Vandet ledes ud gennem stemmeværket ved Frederiksdal i løbet af forårs- og sommermånederne, hvor nedbøren oftest er mindre end i efterårs- og vintermånederne. På den måde sikres en god vandgennemstrømning i Mølleåen det meste af året. 

Siden midten af maj har Furesøens vandspejl næsten konstant bevæget sig nedad på grund af for lidt nedbør. I dag er vandspejlet ca. 24 cm under vandspejlet om vinteren. Dermed er vandspejlet i søen næsten på et niveau, hvor driftsbestemmelserne for Frederiksdal stemmeværk siger, at stemmeværket skal lukkes. Allerede nu er vandstanden lav i Mølleåen og alle søer i Mølleåesystemet, da vandtilførslen fra Furesø er så lav. Hvis solskinsvejret fortsætter  vil slusen ved Frederiksdal sandsynligvis blive lukket inden for en uge.

Lukning af Stemmeværket ved Frederiksdal vil betyde, at gennemstrømningen i Mølleåen ophører. I en sådan situation falder vandstanden yderligere i åen og søerne heriblandt Lyngby Sø. Det kan medføre, at det måske blive svært at passere nogle strækninger på Mølleåen, når man kommer fra Lyngby sø i kano. På grund af en faldende vandstand i Mølleåen, kan der visse steder blive blotlagt forekomster af slam, som i varmt vejr måske kan give lokale lugtgener. Der vil muligvis også kunne forekomme døde fisk.

Generne ved en lukning af stemmeværket kan undgås, hvis der meget snart kommer nedbør i rigelige mængder. Kommunen følger situationen og sikrer, at Møllejerne regulerer gennemstrømningen i åen efter vandforholdene.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Vibeke Barkentin på vibeb@ltk.dk.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Administration

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 35 00