Lyngby Taarbæk Kommune

ØVELSE: Myndigheder øver sig i samarbejde

En havmiljøøvelse 2. og 3. oktober skal styrke samarbejdet mellem statslige og lokale myndigheder i tilfælde af en større, alvorlig havforurening. Øvelsen varer to dage, og omdrejningspunktet bliver en hændelse mellem to skibe med et miljøfarligt udslip til følge.

Der er tale om en såkaldt fuldskala-øvelse, som betyder, at øvelsen foregår så virkelighedstro som muligt. Dog vil hændelsen mellem de to skibe og det følgende udslip blive gennemført på en måde, som ikke medfører en reel fare for miljøet.

I øvelsesdagene vil man kunne se aktiviteter i farvandet ud for Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner, ligesom der kan forekomme afspærring af områder på strandene i den sydlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune og den nordligste del af Gentofte Kommune.

I øvelsen, som foregår den 2. og 3. oktober 2018, deltager Beredskab Øst, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Maritime Assistance Service, Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Marinehjemmeværnet, Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando samt Nordsjællands Politi.

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00