Lyngby Taarbæk Kommune

Serviceaftaler for private fællesveje ophører - Pressemeddelelse af 5. juli 2018

Alle eksisterede serviceaftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse af rendesten og rendestensbrønde ophører pr. 31. oktober 2018

Ankestyrelsen har afgjort, at kommunen ikke længere må tilbyde grundejere disse serviceordninger

For at efterkomme Ankestyrelsens afgørelse er det nødvendigt, at alle serviceaftalerne mellem kommunen og grundejerne ophører.

Kommunalbestyrelsen har derfor den 28. juni 2018 besluttet, at kommunen ikke lovligt kan fortsætte ordningerne.

 

Læs mere

Kontakt

Center for Arealer og Ejendomme - Arealdrift

45 28 52 00