Lyngby Taarbæk Kommune

Tommy Wedel modtager årets Sociale Frivillighedspris

Multi-iværksætter, idémager og ildsjæl

Tommy Wedel fik overrakt prisen af borgmester Sofia Osmani og formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek til Frivillig Fredag den 28. september på Stadsbiblioteket. Sofia Osmani og Bodil Kornbek havde mange skilte med op på scenen for at illustrere, hvor mange foreninger og aktiviteter Tommy deltager i og med en reference til, at Tommy har mange års erfaring i Skilte- og Reklamebranchen.

Tommy er blevet indstillet for at være en multi-iværksætter, idémager og ildsjæl og for at være dybt engageret i alt, hvad der har med frivillighed at gøre inden for det sociale område. Han har et hjerte af guld og smitter alle med sit gode humør og åbenhed.

Tommy er aktiv i adskillige foreninger, flere af dem i bestyrelsen og i nogle som formand. Tommy er nok den eneste, der kender dem alle. Det drejer sig eksempelvis om Spisevennerne, Vågetjenesten, Solgårdens Musikalske Venner og Paradisets Venner. Herudover er han aktiv i Frivilligcentrets bestyrelse og i arbejdsgruppen omkring Frivillig Fredag.

Tommy kalder sig selv ”den gamle”, men det er svært at se. Udover at været travlt optaget af al foreningsarbejdet, er han altid parat til at hjælpe andre og give en hånd med og er ikke bange for at tage sig af opgaver. Det kunne være praktiske opgaver til arrangementer, lave skilte eller klistermærker eller blot komme i Frivilligcentret for at skabe en god stemning.

Fakta: Den Sociale Frivillighedspris gives som anerkendelse af en social indsats, der her været til gavn for borgere i Lyngby-Taarbæk, og som har været med til at opbygge netværk, relationer og samarbejder på tværs af det frivillige område. Prisen uddeles hvert år under Frivillig Fredag, som er den sidste fredag i september måned. På baggrund af borgernes indstillinger, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvem der skal modtage prisen. Der åbnes for indstilling til prisen i juni måned.

  

 

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi - Frivillighed

Afdelingen for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
20 25 28 53