Lyngby Taarbæk Kommune

Vedtaget - lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 288 den 22. november 2018.

Offentliggjort den 23. november 2018

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her: http://www.ltk.dk/dagsordener-og-referater

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne er:

  • Tilføjelse til lokalplanens redegørelse, s. 10, der præciserer vilkårene omkring et servitutbælte, der skal tinglyses på ejendommen samt den letbaneservitut, som Hovedstadens Letbane vil lyse.
  • På lokalplanens kortbilag 3 tilføjes en signatur for letbanens linjeføring samt signatur for Helsingørmotorvejens vejbyggelinje.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Her kan du læse lokalplan 288

Miljøvurdering

Der er lavet en miljørapport i forbindelse med lokalplanen/planerne. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er indarbejdet i lokalplanen.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby