Lyngby Taarbæk Kommune

Indstillinger til Foreningsprisen 2019

Folkeoplysningsudvalget uddeler i 2019 en foreningspris på 10.000 kr. til en folkeoplysende forening hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune

Prisen uddeles ved det årlige prisarrangement i Lyngby Idrætsby, torsdag den 7. marts 2019.

  • Kender du til et initiativ i en folkeoplysende forening, eller en lokal folkeoplysende forening, som har gjort en forskel for at styrke det forpligtende fællesskab og samarbejde gennem en konkret indsats?

  • Er din forening en frontløber, der kan være til inspiration for andre foreninger?

Så send en indstilling til Foreningsprisen 2019 senest mandag d. 14. januar 2019. Enkeltpersoner, foreninger, Folkeoplysningsudvalget, FIL, Samrådet og Kommunalbestyrelsen kan stille forslag.

Velbegrundet og uddybende indstilling indeholdende et eller flere eksempler på hvorfor foreningen skal modtage prisen sendes til Fritid og Idræt, Center for Politik, Kultur og Strategi, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby eller på mail til fritid@ltk.dk.

I 2018 gik prisen til Lyngby Kickboxing, grundet deres store sociale engagement og rummelighed både ift. de aktive såvel som de mere stille børn. Foreningen har et højt sportsligt niveau, og et overskud til at deltage i bl.a. kommunens sommerferieaktiviteter og indgå i ”Åben Skole” samarbejde.

I 2017 gik prisen til foreningen Rytmetemplet for deres arbejde med at integrere nytilkomne flygtninge i deres forening, som blev frivillige i foreningen på lige fod med de øvrige medlemmer. Foreningen har også indgået i andre tværgående samarbejder fx med Ungdomsskolen.

Indstillingskriterier

Alle folkeoplysende foreninger kan indstilles til prisen. Prisen gives til en forening og kan ikke gives til en enkeltperson.

Foreningen, der indstilles, skal være hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Prisen kan tildeles en forening, der fx: 

  • Har gennemført et projekt, der i særlig grad har skabt fællesskab omkring et nyt initiativ i foreningen

  • Har en særlig plads i lokalområdet

  • Har skabt/skaber nye samarbejder fx på tværs af foreninger eller eksterne aktører i lokalområdet

  • Er en frontløber, der kan være til inspiration for andre foreninger

  • Sætter det forpligtende fællesskab og samarbejde i fokus gennem en konkret indsats.

Indstillingen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indeholde et eller flere eksempler, der understøtter indstillingen. 

 

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi - Fritid

Afdelingen for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00