Lyngby Taarbæk Kommune

Kom til dialogmøde om Virum Bymidte

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer borgerne til dialog om handleplaner for Virum Bymidte og Frederiksdalsvej. Kom og vær med tirsdag 26. februar 2019 kl. 19 - 21 i Virumhallen.

Dialogmødet foregår i mødelokale 2 og 3 i Virumhallen.

Har du lyst til at deltage i mødet, skal du tilmelde dig senest 18. februar 2019.

Tilmeld dig ved at skrive til VirumBymidteHandleplaner@ltk.dk.

Hvad skal ske på mødet?

I forbindelse med helhedsplanen for Virum Bymidte er gennemført en trafikanalyse af bl.a. indsatsområderne Virum Torv og Frederiksdalsvej. Denne analyse vil danne grundlag for udarbejdelsen af de konkrete handleplaner.

På dialogmødet

  • gennemgår vi resultaterne af trafikanalysen og de trafikale løsningsforslag
  • giver vi en status på arbejdet med indsatsområderne,
  • får du mulighed for at komme med input til de trafikale løsningsforslag til, hvordan Virum Torv kan indrettes for at binde bymidten bedre sammen, og hvordan der kan skabes bedre muligheder for at krydse Frederiksdalsvej.

Du kan læse mere om helhedsplanen for Virum Bymidte her.

 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby