Lyngby Taarbæk Kommune

Paraplyorganisationer

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes der tre paraplyorganisationer, som repræsenterer kommunens foreninger. I samarbejde med kommunen arbejder paraplyorganisationerne for at skabe foreningsrelaterede initiativer, der er med til at styrke foreningslivet. Læs om paraplyorganisationerne her.

 

“Når vi  har en fælles platform for det frivillige arbejde, står vi langt stærkere og tydeligere end hvis alle parter stod alene. ””

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

 

F.I.L - Fællesrepræsentation for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk

Alle godkendte idrætsforeninger kan blive medlem af Fællesrepræsentation for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (F.I.L). F.I.L administrerer blandt andet Idrætsfonden, der har til formål af yde tilskud til ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale budget, og hvortil der ikke på anden vis ydes kommunal støtte.

 

Samrådet i Lyngby-Taarbæk kommune

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Lyngby-Taarbæk Kommune (i daglig tale kaldet Samrådet eller BUS) er et samarbejdsforum for de uniformerede børne og ungdomsorganisationer i kommunen.

 

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk  tilbyder foreninger og frivillige initiativer, som er medlemmer af Frivilligcentret, forskellige former for support for at lette og større de frivillige aktiviteter. Gennem en række indsatser, som synliggørelse, netværk og samarbejde med f.eks. erhvervslivet, er Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk med til at styrke foreningslivet.

 

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi - Fritid

Afdelingen for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00
Siden er sidst opdateret den 07.05.2018