Lyngby Taarbæk Kommune

Referat fra inspirationsmøde for boligselskaber

Tirsdag den 22. september inviterede Lyngby-Taarbæk Kommune til inspirationsmøde for boligselskaber. Der blev holdt oplæg og diskuteret om emner som fjernvarme, energirenovation, regnvand, affaldsordninger mm. Her følger et kort referat, med nogle af de vigtigste punkter der blev drøftet undervejs i mødet.

 

Kl. 19:00 bød Mette Schmidt Olsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget velkommen. Hun præsenterede kommunens klimastrategi, som har det overordnede mål at sænke kommunens samlede CO2-udslip med 20 % inden 2020 (i forhold til niveauet i 2008). Kun en meget lille del af udslippet kommer fra den kommunale arbejdsplads – langt det meste foregår andre steder i kommunen som geografisk område – derfor er vi afhængige af at alle vil være med. Der er både penge at spare og god klimasamvittighed at hente.

 

Kl. 19.10 præsenterede Janus Hendrichsen fra Energitjensten de mange muligheder for boligselskaber for at spare og optimere dens energibrug. Der er masser af penge at spare på det som i mange tilfælde er relativt billige og nemme justeringer og optimeringer.

Der er meget energi at spare i forbindelse med efterisolering mod loft, uisolerede rør og ventiler, styring af fremløb med klimastat, indregulering af varmeanlæg, udskiftning af cirkulationspumper, vaskemaskiner der anvender varmt vand fra varmeinstallation i stedet for el-patron, smarte belysningsanlæg, brug af solenergi mm.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder i samarbejde med Energitjenesten en energitjek i 3 boligafdelinger. Her ser man på el, varme og vandforbrug, med udgangspunkt i afdelingens EMO rapport, og resultater formidles i et inspirationskatalog. Hvis ønskes kan resultatet også præsenteres i et beboermøde. For at komme i betragtning til energitjekket skal teknisk personale og bestyrelse medvirke under tjekket, ejendommen skal have et lovpligtigt energimærke, og forbrug af el, varme og vand for de seneste 3 år skal oplyses. For booking send mail til: varme@ltk.dk  

Energitjenesten tilbyder også gratis foredrag for boligforeninger. Foredraget har fokus på klimaskærm og installationer. Det varer i ca. 1 time, og skal afholdes i løbet af 2015. Der er ca. 13 foredrag tilbage. Book et foredrag til din boligforening på mail: jh@energitjenesten.dk

Janus henviste også til denne guide til energimodernisering i etagebyggeri: http://sparenergi.dk/forbrugermaterialer/guide-til-energimodernisering-i-etagebyggeri

Energitjenesten svarer på spørgsmål og giver gratis energirådgivning på:

Tlf.: 70 333 777 / www.energitjenesten.dk

 

Kl. 19:40 fortalte Atef Sadr fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om lokal afledning af regnvand (LAR) og mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Han præsenterede muligheder for at håndtere de forventede stigende regnmængder, og hvorfor det er nødvendigt at også private bidrager til dette, så vi undgår oversvømmelser og andre problemer i forbindelse med skybrud. Samtidig byder LAR på en række muligheder, da regnvandet kan bruges til funktionelle formål, og da regnvandsprojekter ofte er positive æstetiske og rekreative bidrag til baggårde og haver.

For at se eksempler på gode LAR-projekter, samt finde lovgivning og andet informationsmateriale, kan du besøge hjemmesien: www.laridanmark.dk

Hvis man afleder 100 % af det regnvand der falder på egen grund, kan man ansøge om at få tilbagebetalt sit tilslutningsbidrag. For at gøre det skal man 1) ansøge om nedsivningstilladelse fra kommunen (http://www.ltk.dk/afkobling-af-regnvand-fra-kloakken-tilbagebetaling-af-tilslutningsbidraget), 2) modtage nedsivningstilladelsen, og 3) ansøge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til Forsyningen (https://ltf.dk/wp-content/uploads/Tilbagebetalingsskema-NY.pdf).

Se et vejledende kort for nedsivningsmuligheder her: www.ltk.dk/nedsivning

 

Kl. 20:15 præsenterede Per Wulff fra Vestforbrænding og Bjørk Paamand Olsen fra Holte Fjernvarme planer for udbredelse af fjernvarme i kommunen. Energiaftalen, der blev indgået i marts 2012, slår fast at olie og kul skal udfases inden 2030. Forslag til Strategisk Energiplan 2013 for Lyngby-Taarbæk Kommune beskriver omlægning fra naturgas til fjernvarme i Lyngby.

Vestforbrænding står for langt det meste af fjernvarmen i kommunen. I Lyngby er der planlagt tre etaper: Etape A er det centrale Lyngby og foregår i perioden 2013-2018, projektforslag for etape B er på trappen, og etape C kommer først senere. Læs mere og se kortmateriale over de forskellige etaper på: www.fjernvarme-ltk.dk

 

Vestforbrænding kan du kontakte her:

www.vestfor.dk

Vibeke Brask Kristoffersen Salgskonsulent Tlf.: 44 85 71 98 E-mail: vbk@vestfor.dk

Mette Hammerstrøm Salgskonsulent Tlf.: 44 85 71 98 E-mail: meh@vestfor.dk

Casper Larsen Salgskonsulent Tlf.: 44 85 76 37 E-mail: cla@vestfor.dk

 

Holte Fjernvarme står for fjernvarmen til 10 virksomheder i kommunen, herunder DTU, og er også i gang med at udvikle ved Mølleåværket, hvor de vil sælge overskudsvarme til fjernvarme. Hvis nogle bor i dette område, så er Holte Fjernvarme interessante at snakke med.

 

Holte Fjernvarme kan kontaktes på:

www.holte-fjernvarme.dk

Bjørk Paamand Olsen Adm. Direktør Tlf.: 20 85 61 80 E-mail: bpo@holte-fjernvarme.dk

Victor Jacobsen Teknikchef Tlf.: 20 83 82 15 E-mail: vj@holte-fjernvarme.dk

Lars Skovgaard Økonomichef Tlf.: 25 12 51 56 E-mail: ls@holte-fjernvarme.dk

 

Kl. 20:35 præsenterede Anette Ansholm og Karin Hartling fra Lyngby-Taarbæk Forsyning de nye affaldsordninger der kommer i kommunen.  

Beslutningen er taget – nu skal vi sortere affald i Lyngby. Villaer får fra foråret 2016 en ny beholder til papir, glas, metal og plast. Etageboliger skal også sortere fra 2017, og I løbet af 2017 og 18 udrulles de nye løsninger til alle etageejendomme. Der vil være individuelle løsninger til alle ejendomme, hvor man tager hensyn til beboerantal, fysiske forhold osv.

Finansieringen deles mellem forsyningen og boligselskaberne. Fordelingen er ikke fastlagt endnu, men bliver udmeldt i 2016. Der bliver prisforskelle på forskellige løsninger (fuldt nedgravede, delvist nedgravede, i skure af forskellige typer, kuber osv.).

For spørgsmål og henvendelser kan du besøge: www.visortererogså.dk

Samt: www.ltf.dk

 

Mange tak til de fremmødte for en hyggelig og inspirerende aften. Lyngby-Taarbæk Kommune sætter pris på jeres engagement, og håber at I fortsat vil bidrage til opfyldelse af kommunens klimamål. Her er meget at hente – både økonomisk og klimamæssigt. Hold jer opdateret på de aktuelle klimaarrangementer på hjemmesiden: http://www.ltk.dk/aktuelle-klimaarrangementer

 

Her kan du se præsentationerne fra mødet:

Janus Hendrichsen fra Energitjensten.

Atef Sadr fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Per Wulff fra Vestforbrænding og Bjørk Paamand Olsen fra Holte Fjernvarme.

Anette Ansholm og Karin Hartling fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 11.01.2017