Lyngby Taarbæk Kommune

Rensning af rendestensbrønde på private fællesveje

Giver regnen problemer med oversvømmelse af vand fra vejen?

I det følgende kan du læse, hvordan man som grundejer skal forholde sig til pligten til at sørge for, at rendestensbrønde/vejbrønde ikke tilstoppes og medfører problemer i forbindelse med bortledning af vand fra vejen til kloakken. Retningslinjerne gælder for rensning/tømning af rendestensbrønde/vejbrønde på private fællesveje med og uden vedligeholdelseskontrakt med kommunen.

Reglerne

Grundejere på private fællesveje har efter privatvejsloven pligt til at sørge for, at vejens rendestensbrønde/vejbrønde ikke tilstoppes, så vand fra vejen giver problemer for trafikken og eventuelt også problemer på de til vejen grænsende ejendomme.

Hvis grundejerforeningen, vejlauget eller lign. ikke sørger for, at rendestensbrønde renses, er det grundejeren, hvis ejendom rendestensbrønden er beliggende ud for, som har denne pligt.

Udførelse

Problemer med oversvømmelse af vand fra vejen kan skyldes, at risten (dækslet) på rendestensbrønden/vejbrønden er tilstoppet med blade, smågrene m.m. Husk derfor at rense risten (dækslet) på rendestensbrønden/vejbrønden ud for din ejendom.

Fej ikke blade, grus m.m. fra fortov og rendesten i rendestensbrønden. Det medfører, at rendestensbrønden tilstoppes.

Kommunens tilbud

Kommunen tilbyder grundejerne på private fællesveje mod betaling at tegne et Serviceabonnement for tømning af rendestensbrønde/vejbrønde.

Kommunens Serviceordning ”Aftale om kommunens udførelse af den almindelige vedligeholdelse af private fællesveje” indeholder ikke oprensning af rendestensbrønde/vejbrønde. Såfremt denne ydelse ønskes, skal der indgås kontrakt med kommunen.

Læs mere om denne Serviceaftale om kommunens rensning – tømning af rendestensbrønde/vejbrønde – på private fællesveje her.

Kontakt

Center for Arealer og Ejendomme - Arealdrift

45 28 52 00
Siden er sidst opdateret den 11.01.2017