Lyngby Taarbæk Kommune

Sundhedspleje for småbørn

Vi tilbyder forskellige indsatser til forældre eller kommende forældre.

Kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske:

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft.
Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk. Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedstjenesten.
Klik på linket og læs mere på sundhedsvejen.dk
 

Graviditetsbesøg

For at gøre forberedelsen af barnets første tid hjemme så god som muligt tilbydes graviditetsbesøg i hjemmet et par måneder før fødslen til kvinder, der har særlige behov, og til vordende tvillinge-/trillingefamilier.

 

Spæd- og småbørn

Alle familier tilbydes 4 hjemmebesøg i første leveår. Et etableringsbesøg, som aflægges 10-14 dage efter fødslen. Tidspunktet afhænger af om der er aflagt barselsbesøg og af familiens behov. Et besøg ved 2-3 måneders alderen, et besøg ved 4-6 måneders alderen og et besøg ved 8-10 måneders alderen. De valgte tidspunkter er vigtige milepæle i det lille barns udvikling.
 
Derudover tilbydes besøg efter behov. Det betyder at familier med størst behov for støtte, tilbydes mest sundhedspleje. Familier med særlige problemer tilbydes hjemmebesøg efter behov til barnet starter skole.
 

Barselsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder barselsbesøg til alle som udskrives indenfor 72 timer efter fødslen. Barselsbesøget aflægges som udgangspunkt 4-6 dage efter fødslen af den vagthavende barselssundhedsplejerske. Det vil oftest ikke være familiens almindelige sundhedsplejerske. Målet med barselsbesøget er at sikre det lille barn trivsel og give hjælp til etablering af amningen.
 
Kontakt gerne selv barselssundhedsplejersken når jeres barn er født, og I ved hvornår I kommer hjem. Der kan lægges besked på telefonsvareren hele døgnet. Barselssundhedsplejersken vil kontakte jer næste hverdag.
 
Telefonnummeret er: 40 42 98 97
 

Mødregrupper

Der oprettes mødregrupper i alle distrikter i kommunen inden for de første måneder efter fødslen. Der tilbydes også mødregrupper for mødre og børn med særlige behov.
 
Forældregruppe for familier berørt af sårbarhed
Tilbuddet henvender sig til enlige eller par, der er gravide eller nybagte forældre, der har særlige vanskeligheder, eller er sårbare i forhold til forældrerollen.
 
Indhold: 
Forældregruppen er en gruppe for forældre i Lyngby-Taarbæk kommune. I gruppen kan du/I få viden om børn, og stille spørgsmål store som små til den tilknyttede sundhedsplejerske, ligesom du kan sparre og udveksle erfaringer med andre forældre i gruppen.
Møderne ledes af en sundhedsplejerske og en familiebehandler. Begge har solid erfaring med at vejlede børnefamilier. Alt efter jeres ønske tager vi forskellige emner op fra gang til gang, fx opdragelse, økonomi, forældreroller, udvikling, leg, søvn, mad, gråd m.m. Vi har et tæt netværk af fagpersoner, som vi kan invitere fra gang til gang, så I får nyeste viden om emnerne.
Møderne holdes midt på dagen og henvender sig til dig der er gravid, mor eller far. Desuden er der fyraftensmøder, hvor du som gravid, mor, far eller anden nær person er velkommen.
 
Tilmelding:
Det er din jordemoder, egen læge eller sundhedsplejerske, der henviser til Sundhedstjenesten. Familien vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske, og vi vil sammen finde ud af om tilbuddet passer til jer.
 
Tid og sted:
Dagsmøder holdes onsdage fra kl. 13.00-15.00 på Toftebæksvej 11 i Lyngby

Fyraftensmøder holdes én onsdag om måneden fra kl. 16.00-18.00 på Jernbanepladsen 22, 1. sal i Lyngby
Tilbuddet arbejder tæt sammen med jordemødre, sundhedsplejersker og familierådgiver fra Center for Social indsats.
 

Samtalegruppe for kvinder med efterfødselsreaktion

Det er en stor ændring i livet at blive forældre. Nogle gange kan det medføre en længerevarende tristhed, selvom man kunne forvente, at man skulle være glad. Der kan være tale om, at man er ved at udvikle en efterfødselsreaktion. I Sundhedsplejen har vi i mange år tilbudt kvinder med efterfødselsreaktioner at deltag i en samtalegruppe.
 
 

Fars Legestue

Fars Legestue afholdes hver torsdag fra kl. 11.00-13.00 i Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. Kom og mød andre fædre og deres børn. I kan lege, møde andre på orlov og få inspiration fra biblioteket. Hver anden uge vil I kunne træffe en repræsentant fra dagplejen eller sundhedsplejerske Aase Birk Mortensen.
 

Åbent Hus

Åbent Hus er tilbud til småbørnsforældre med børn i alderen 0-1 år.  Vi holder åbent hver onsdag kl. 12.30-14.00, så kom i god tid.
Adressen er: Jernbanepladsen 22, 1. sal i Lyngby.
 
I Åbent Hus vil der være to sundhedsplejersker til stede. I kan komme efter aftale med jeres faste sundhedsplejerske eller I kan henvende jer efter eget behov.
I kan blandt andet få råd og vejledning i forhold til jeres barns udvikling, få en drøftelse af dagligdags situationer og udfordringer og få en vurdering af jeres barns trivsel i forhold til vækst.
I venterummet bliver der mulighed for at lege med dit barn i samvær med andre forældre. Vi glæder os til at se jer.
 
 

Daginstitution/dagpleje

Alle daginstitutioner og dagplejen har tilknyttet en sundhedsfaglig konsulent med henblik på general rådgivning om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og hygiejne. Der kan til dagtilbuddet også ydes konkret rådgivning vedr. børn med særlige behov. Dette vil ske ved familiens egen sundhedsplejerske og altid i samråd med barnets forældre.
 

Hjemmebesøg når dit barn er 2½ år

Fra 1. april 2017 vil Sundhedsplejen tilbyde hjemmebesøg når dit barn er 2½ år. Du/I vil få besked i e-boks.
Gennem leg vil fokus være på barnets trivsel og udvikling - både motorisk, sprogligt og socialt. Men der kan sagtens være andet du/I har behov for at drøfte.
 

Børns søvn 0-3 år

Barnets søvn har væsentlig indflydelse på dets sundhed og trivsel samt hele familiens hverdag. At etablere gode sovevaner og søvnkvalitet tidligt i spædbarnsalderen er derfor betydningsfuldt.
 
 

Lus

Alle med hår på hovedet kan blive smittet med lus. Hvis der er konstateret lus i barnets skole/institution, anbefales det at kæmme dagligt for at finde levende lus. Så længe der er lus blandt børnene, er der risiko for at blive smittet igen og igen. Luseplagen ophører kun, hvis alle undersøges, og alle smittede behandles.
 
 

Hygiejne og håndvask

Når man er mange mennesker sammen hver dag, er det vigtigt at have en god hygiejne. Håndvask nedsætter risikoen for at blive smittet med infektionssygdomme, både for børn og voksne.
 
 
Siden er sidst opdateret den 29.05.2018