Lyngby Taarbæk Kommune

Vedtaget - Lokalplan 258 for Bondebyen og Kommuneplantillæg 13/2013

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt Lokalplan 258 for Bondebyen og Kommuneplantillæg 13/2013 på deres møde den 21. december 2017.

Offentliggjort den 8. januar 2018.

Lokalplanen er en bevarende lokalplan, som også giver mulighed for at etablere et teknisk anlæg til forsinkelse og nedsivning af regnvand.

I forbindelse med vedtagelsen har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer af lokalplanens bestemmelser. Ændringerne betyder, at der udpeges flere bevaringsværdige træer i området. Af hensyn til fleksibilitet i udformningen af nedsivningsanlægget fjernes dog kravet om etablering af mindst 4 lindetræer langs Peter Lunds Vej. Bilag 4, der viser placering og udformning af nedsivningsanlægget, ændres til en principskitse af samme årsag.

Vi gør opmærksom på, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i Planlovens § 19.

Kommuneplantillæggets formål er at give mulighed for flere anvendelser inden for den centrale del af Bondebyen. I forhold til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg, er det i ramme 1.3.82 tilføjet, at også områdets særlige beplantningskarakter skal bevares. De nye rammer vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2017.

Kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammetillægget efter reglerne i Planlovens § 12.

Her kan du læse Lokalplan 258

 

Her kan du læse Kommuneplantillæg 13/2013

 

Miljøvurdering

Der er lavet en miljørapport i forbindelse med planerne. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er indarbejdet i lokalplanen.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her. 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 19.02.2018