Lyngby Taarbæk Kommune

Vedtaget - Lokalplan 278 for Åbrinken

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 278 for Åbrinken den 30. august 2018.

Offentliggjort den 12. september 2018.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her:

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. Af de væsentligste ændringer skal nævnes:

  • Mulighed for brug af fibercement, sort tagpap og naturskifer på hustype A
  • Ændringer af byggefelt til vindfang
  • Mulighed for flere ovenlysvinduer
  • Ændringer af placering af skure

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Her kan du læse lokalplan 278

 

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 24.10.2018