Lyngby Taarbæk Kommune

Vedtaget – Lokalplan 286 for Fuglsanghusene og kommuneplantillæg 5/2017

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene med tilhørende kommuneplantillæg 5/2017 den 30. august 2018.

Offentliggjort den 6. september 2018.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne er:

  1. Mulighed for at der i enderækkehusenes garager kan isættes et vindue, hvis garagen inddrages til boligareal.
  2. Mulighed for at dørenes nederste felt også kan være sortbrunt / sort som oprindeligt.
  3. Korrektioner af farvekoder til bebyggelsens farvesætning.
  4. Mulighed for også grå farve på vandnæsen på 1. salen.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Her kan du læse lokalplan 286.

 

Her kan du læse kommuneplantillæg 5/2017.

 

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her. 

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 24.10.2018