Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2019-07-19: Dispensation til udhus – Lyngby Hovedgade 9a

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om opførelse af et udhus på 34 m² på ejendommen Lyngby Hovedgade 9a, Kgs. Lyngby.

Afgørelsen vedrører opførelse af et udhus på 34 m² i ejendommens sydlige naboskel.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje) afkastet af fæstningskanalen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 02.00.00-P21-44-19) kan rekvireres på byggesag@ltk.dk.