Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-11-05 - Afgørelse - Godkendelse af vandstandshævning i Tordals Mose

Lyngby-Taarbæk Kommune godkender vandløbsprojekt, som har til hensigt at hæve vandstanden i Torsdal Mose med henblik på at forbedre naturtilstanden i mosen.

Lyngby-Taarbæk Kommune godkender et mindre vandløbsprojekt, som i perioder vil medføre højere vandstand i Tordals Mose.

Projektet har til hensigt at hæve den maksimale vandstand i Tordals Mose med 10 cm.

Godkendelse af vandløbsprojektet sker efter reglerne i vandløbsloven, og kommunen giver samtidig dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til at ændre tilstanden i mosen.

Kommunen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Tordals Mose