Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-01-09: Afgørelse - Lundtoftevej 160 – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af 478 ungdomsboliger

Afgørelsen vedrører etablering af 478 ungdomsboliger fordelt på 8 bygninger.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses nedenfor og sagens øvrige akter sags nr. 02.00.00-P21-294-19 kan rekvireres på udviklingplanbyggesag@ltk.dk.