Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Aktivitet

Orienteringsmøde om iltning af Furesøen

Miljøstyrelsen vurderer iltningen af Furesøen

Furesøen har fået tilført ilt i sommerhalvåret siden 2003. Førende forskere i ferskvandsøkologi anbefaler at stoppe iltningen, da der ikke er opnået stabile forbedringer af vandkvalitet, lysforhold og forhold for vegetation.

Der er heller ikke tegn på, at det vil ske inden for en kortere årrække. De anbefaler desuden, at Furesøen følges af et tæt overvågningsprogram.

Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner sætter en proces i gang, hvor Miljøstyrelsen skal afgøre, om projektet, at stoppe iltningen, skal miljøvurderes efter Miljøvurderingsloven.

Program for mødet:

  • Velkommen, v/ By- og kulturdirektør, Claus Torp, Furesø Kommune
  • Iltning – baggrund, v/ Biolog, Inge Thorsgaard, Rudersdal Kommune
  • Miljøtilstanden i Furesø 2003-17. Forventede effekter hvis iltningen ophører, v/ Seniorforsker, ph.d., Ole Geertz-Hansen, OGH Consult
  • Forventede effekter for fisk og bunddyr, hvis iltningen hører op, v/ Biolog, Jens Peter Müller, Fiskeøkologisk Laboratorium
  • Overvågningsprogram og forventede effekter nedstrøms Furesø, v/ Biolog, Peter Bandholtz Jørgensen, Rudersdal Kommune
  • Spørgsmål til oplægsholderne
  • Afrunding
Ortofoto af Furesøen