Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Ældrebolig - Den gamle Lyngby Statsskole

Lyngby-Taarbæk Kommune råder over 14 ældreboliger til ældre borgere eller borgere, der lever med et fysisk handicap - og som benytter rollator eller kørestol grundet gangbesvær.

Ældreboligerne er også for borgere med særlige behov for tryghed, lyst og evne til at profitere af et nærmiljø med fælles aktiviteter og fælles måltider.

Hvis du ønsker at søge om en ældrebolig, skal du kontakte Visitationen.  

Hvis Visitationen vurderer, at du opfylder kriterierne for at komme i betragtning til en ældrebolig, udarbejder Visitationen en vurdering af din funktionsevne på et hjemmebesøg. Endelig afgørelse træffes med udgangspunkt i dit aktuelle plejebehov. Hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger, kan beslutningen blive udsat, og der vil typisk gå yderligere 14 dage, inden endelig beslutning foreligger.

Der er gode fælles grønne områder, og i hovedhuset findes der et stort fællesrum med køkken og fælles vaskeri. Hovedhuset fungerer i øjeblikket som plejecenter og råder over 26 boliger. Disse boliger vil løbende ændres til ældreboliger, så Den Gl. Lyngby Statsskole til sidst har 40 ældreboliger.

Som en del af livet i en ældrebolig medfølger en omsorgspakke. Den består i en række aktiviteter, som aktivitetsmedarbejdere står for i hverdagen.  Aktivitetsmedarbejderne har mulighed for at tage forskellige hensyn til ønsker til aktiviteter i hverdagen.

Hjemmeplejen varetager beboernes eventuelle behov for personlig og praktisk hjælp.

Pris for at bo i en ældrebolig

Du skal betale indskud ved indflytning. Indskuddet fastsættes af boligselskabet. Afhængigt af indtægt og formue, er det muligt at opnå lån til indskud. Huslejen fastsættes og opkræves af boligselskabet. Det anbefales, at betaling af husleje tilmeldes betalingsservice. Der skal ud over huslejen, betales for el, vand og varme. Vand og varme opkræves sammen med huslejen, og det er muligt at søge om varmetillæg afhængig af personlige indtægts- og formueforhold.

Der kan søges om boligstøtte. Boligstøtten beregnes på baggrund af husstandens sammensætning, indtægts- og formueforhold, boligens bruttoareal samt boligudgiftens størrelse. Der er mulighed for at søge om boligstøtte via Udbetaling Danmark.

Valgfri ydelser pr. måned

 • Servicepakken
  • Middagsmad og drikkevarer (varm mad) - 1.617,00 kr.
  • Aftensmad og drikkevarer (kold mad) - 1.346,00 kr. 
  • Sociale aktiviteter - 100,00 kr.
Den Gamle Lyngby Statsskole
Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Hvis du vil klage

 • Klage til Ankestyrelsen Aalborg

  Er du utilfreds med din afgørelse om ældrebolig, kan du klage til Ankestyrelsen Aalborg.

  Klagevejledningen fremgår af afgørelsen, du modtager.