Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Olietanke

Vidste du, at olietanke også omfatter tilhørende rør?

Få overblik over regler for olietanke, og hvordan du anmelder og afmelder dit olietankanlæg

Sådan afmelder og anmelder du din olietank

Hvis du enten etablerer eller tager en olietank ud af brug, skal du anmelde det til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Husk, at olietankens rørføringer også er en del af olietankens anlæg.

Tankattest

Du skal indsende en kopi af din nye tankattest til kommunen. Tankattesten får du udleveret, når tanken leveres.

Oplysninger om olietank og olietanksanlæg på din ejendom

Søg oplysninger om olietanke på WebLager.dk.

Oplysninger om din olietank bliver registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan tjekke status på dine olietankoplysninger på Ois.dk.

Ofte stillede spørgsmål om olietanke

 • Hvornår skal du udskifte din olietank?

  Der er fastsat sløjfningsterminer, der angiver, hvornår olietanke skal sløjfes. 

  Hos Miljøstyrelsen kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, og hvordan du tjekker alderen på olietanken.

 • Hvor gammel er min olietank?

  Alderen på din olietank fremgår af tankattesten eller af et metalskilt på tanken.

  Som ejer skal du selv opbevare tankattesten. I visse tilfælde findes en kopi af tankattesten på WebLager.dk

  Hvis du ikke kan dokumentere, hvor gammel tanken er, skal du sløjfe den straks.

 • Dispensation for sløjfningstermin

  Du kan søge om dispensation fra olietankens sløjfningstermin, hvis du bor i et område, der får fjernvarme indenfor maksimalt to år.

  Du har mulighed for at bruge tanken lovligt i op til to år efter, at sløjfningsterminen er overskredet.

  Du kan ikke få dispensation, hvis sløjfningsterminen allerede er overskredet.

  Du søger om dispensation hos Lyngby-Taarbæk Kommune. Du skal indsende tankattesten samt dokumentation fra Vestforbrænding for, at din bolig tilbydes fjernvarme inden for maksimalt to år. TopDanmark vurderer på baggrund af tankens tilstand, hvor lang en dispensationsperiode du kan få.

 • Hvornår skal min olietank sløjfes?

  Som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår du skal skifte din tank.

  Risikoen for et olieudslip bliver større, jo ældre olietanken er, og olieudslip kan være årsag til forurening af jord og grundvand.

 • Køb af ny olietank

  Når du etablerer en ny olietank, skal du sikre dig, at tanken er typegodkendt eller CE-mærket. Rørsystemet skal også være typegodkendt.

 • Forsikring

  Olietanke under 6.000 liter, der primært opvarmer beboelse, er på visse betingelser omfattet af en ansvarsforsikringsordning, der betegnes Villaolietankforsikringen. 

  Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring.

  Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et olieselskab, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller en olieleverandører, der får olie fra et af disse selskaber.

  Dit olietankanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, hvis anlægget er lovligt, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer.